Momsåtervinning

Etusivu/Momsåtervinning

En stor del av utländsk moms blir inte återvunnen, bland annat på grund av följande orsaker:

  • Ansökningsprocessen är tidskrävande och använder resurser
  • I ett mångtal länder kommunicerar skattemyndigheterna endast på det lokala språket

Återvinning av moms via oss är lätt.

Våra lokala kontor och konsulter bildar ett enhetligt nätverk. Därför är ansökningsprocessen mycket effektiv. Vi vet om de konstanta ändringarna i lagar och bestämmelser och kan kommunicera med skattemyndigheterna på deras språk.

Vår fakturering är kundvänlig. Den baserar sig på en provision av en lyckad återvinning och förutom en liten årsbetalning debiterar vi inget på förhand.  Vi tar ut vår provision i samband med återbetalningen och i fall det inte blir någon momsåterbäring debiterar vi inget för vår tjänst!

Vi är lyhörda för all feedback från våra kunder och utvecklar konstant vår verksamhet mot en ökad flexibilitet för att möta kundens behov.

Momsåtervinning

© 2021

- CASH BACK FINLAND OY AB cashback@vatit.se Privacy

Call us now!